Ogłoszenie archiwalne

Promity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na kompleksową usługę realizacji części merytorycznych prac w projekcie „Platforma Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży – PSWS” związaną z wytworzeniem składowych systemu PSWS.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: promity@promity.pl w terminie do końca dnia 26 kwietnia 2017 roku.

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące oferty zawarte zostały w załącznikach. Zamawiający dołączył również Załacznik nr 1 w wersji edytowalnej.
20170419_Zapytanie ofertowe – PSWS

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy-1