Ogłoszenie archiwalne

Promity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na kompleksową usługę realizacji części
merytorycznych prac projektu pod roboczą nazwą „Senior”, planowanego przez konsorcjum Wojskowej Akademii Technicznej i Promity w ramach konkursu nr 1 w 2017 r. (Konkurs_1/4.1.2/2017_RANB), dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Usługa obejmuje wytworzenie składowych systemu wsparcia domów opieki senioralnej oraz indywidualnych osób starszych, poprzez zaprojektowanie, budowę prototypów i wytworzenie partii próbnej sensorów biomedycznych i środowiskowych oraz wsparcie
eksperckie.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres email: promity@promity.pl w terminie do końca dnia 6 września 2017 roku.

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące oferty zawarte zostały w załącznikach. Zamawiający dołączył również Załacznik nr 1 w wersji edytowalnej.

20170830_Zapytanie ofertowe – Senior
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy