31.12.2018 zakończyliśmy II Etap projektu PSWS, którego głównym rezultatem są modele neuronowe odpowiedzialne za cechy zaawansowane, za które w PSWS uważamy emocje i styl ubioru. Zgodnie z harmonogramem rozwiązanie zostało przetestowane w warunkach laboratoryjnych na kamerze przemysłowej i działa w czasie rzeczywistym. Wszystkie przyjęte wymagania zostały spełnione, niektóre przekroczone. Aktualnie rozpoczęliśmy realizację  III Etapu, w ramach którego będą tworzone komponenty systemu odpowiedzialne za analizę zachowań oraz detekcje tłumu.