Aktualności

Zakończenie I Etapu projektu Platforma Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży (PSWS)

 

31.07.2018 zakończyliśmy I Etap projektu PSWS, którego głównym rezultatem są modele neuronowe odpowiedzialne za cechy podstawowe, za które w PSWS uważamy wiek, płeć i Wskaźnik Masy Ciała (ang. Body Mass Index, BMI). W tym momencie projektu, zgodnie z harmonogramem, rozwiązanie zostało przetestowane w warunkach laboratoryjnych na kamerze przemysłowej i działa w Czasie Rzeczywistym. Wszystkie wymagania podane we wniosku zostały spełnione, bądź też przekroczone, a my bierzemy się za II Etap i cechy zaawansowane.