Zakończyliśmy dedykowane 3 dniowe warsztaty z obszaru tworzenia rozwiązań opartych o usługi (ESB) i o przetwarzania ETL. Na warsztatach nasz klient miał okazję z zapoznaniem się z cechami i dobrymi praktykami działania w oparciu o narzędzie Talend Data Integration i Talend ESB. W ramach warsztatów przeprowadziliśmy szereg ćwiczeń które miały na celu przygotowanie zespołu Klienta to zadań operacyjnych stojących przed nimi w projektach.

Dziękujemy za czynny udział w warsztatach, mamy nadzieję, że czas spędzony na warsztatach zaowocuje wieloma sukcesami projektowymi.