Zakończyliśmy z sukcesem projekt mający na celu wdrożenie praktyk zarządzania danymi u jednego z dużych operatorów energetycznych. Zakres prac realizowanych przez Promity obejmował zarówno obszar ładu danych (ang. Data Governance), w tym  pryncypia zarządzania danymi czy strukturę organizacyjną jak i elementy architektury danych (m.in. korporacyjny pojęciowy model danych).