Promity tworzy aplikacje dedykowane dla potrzeb Klientów. Poniżej podano kilka przykładowych realizacji obejmujących następujące klasy rozwiązań:

Data services

Software

Consulting

Data Services

Software

Consulting