Promity Spółka z o.o.

Biuro:

ul. Wróbla 9,
02-736 Warszawa

Email:

promity@promity.pl

Telefon:

(22) 354 63 13

Dane rejestrowe:

Promity Sp. z o.o.
ul. Wiejska 14/25
00-490 Warszawa

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000339636
NIP: 701-020-46-99
REGON: 142057116