Promity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że w sprawie wyboru wykonawcy na : „kompleksową usługę realizacji części merytorycznych prac projektu pod roboczą nazwą „Senior” wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Neuro Device Group Spółka Akcyjna

ul. Płowiecka 1

04-501 Warszawa

 

Ocena oferty:

Kryterium cena usługi: 50 pkt.

Kryterium certyfikaty: 50 pkt.

Ocena końcowa: 100 pkt.