Integracja Salesforce.com z Hurtownią Danych oraz zbudowanie/utrzymanie procesu raportowego [koncern farmaceutyczny]

Prace realizowane przez Promity obejmowały utrzymanie oraz rozwój data martu dedykowanego pod raportowanie SAP BusinessObjects . Konsultanci Promity przygotowali procesy związane z utrzymaniem i rozwojem ETL z obszaru planowanych i aktualnych kosztów dla wydarzeń medycznych oraz przygotowaniem ekstraktów do komunikacji z innymi systemami.   Główne obszary objęte pracami to: - Salesforce.com CRM (jako system źródłowy)…

Projekt dla Kontrolingu w firmie farmaceutycznej

Celem projektu była optymalizacja i rozbudowa hurtowni danych w obszarze przeznaczonym dla analiz kosztowych dla produktów farmaceutycznych i badań klinicznych. Modyfikacje polegały na umożliwieniu odbiorcom biznesowym analizę kosztów bez długiego czasu oczekiwania na odświeżanie DataMartu. Dodatkowo rozbudowano obszar słownikowy zabezpieczając go przed błędami biznesowymi (walidacje, reguły).  Wykorzystane narzędzia to: Informatica PowerCenter, Analysis Services

Integracja i migracja danych dla systemu Service Desk z obszaru urządzeń medycznych

Konsultanci Promity byli odpowiedzialni za przeniesienie danych z trzech niezależnych systemów obsługujących kolejno zgłoszenia, zarządzania sprzętem medycznym, badania serwisowe do jednego systemu umożliwiającego kompleksową obsługę skarg dotyczących poprawności działania urządzeń medycznych. Wykorzystane narzędzia to: Informatica PowerCenter, Talend DI, Silniki Baz danych (Oracle oraz MS SQL Serwer).

System raportowania obligatoryjnego STIR

System przetwarzający dane na potrzeby raportowania zgodnego z wymogiem ustawy z dnia 24 listopada 2017 o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. System implementuje również mechanizmy Change Data Capture w celu wykrycia zmian na kartotekach Podmiotów.  Wyznacza salda na rachunkach w oparciu o transakcje raportowane do KIR.   Wykorzystane…

System sprzedażowy zintegrowany z produktami bankowymi

Aplikacja umożliwia przygotowanie oferty sprzedaży z wykorzystaniem produktów finansowych (np. kredyt, leasing, najem). W rozwiązaniu uwzględniono możliwość tworzenia promocji oraz porównywania różnych modeli finansowych. Szczegółowa oferta uwzględniająca kosztorys przedmiotu sprzedaży, parametry modelu finansowego i wyliczony harmonogramem spłat dostępna jest dla pracowników obsługi i w stosownie ograniczonym zakresie dla klienta. W aplikacji wykorzystano nowoczesny stos technologiczny…

Category icon

Jakość Danych w AI, część 1/2

Wpis jest rozwinięciem tematu prelekcji “Jak połączyć usługi kognitywne z RPA (w kontekście własnych modeli i jakości danych)?”, która odbyła się na konferencji Rakieta2018 zorganizowanej przez Zakład Zarządzania Informatyką funkcjonujący w ramach Instytutu Informatyki i Gospodarczej Cyfrowej SGH, kierowanego przez prof. SGH dr. hab. Andrzeja Sobczaka.

Czytaj więcej