Platforma Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenia Platformy Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży – PSWS, będącej multi-funkcjonalnym rozwiązaniem dla sektora handlu detalicznego, służącym obserwacji cech, emocji i zachowań klientów w celu wspierania jakości obsługi i uzyskiwania wysokiej efektywności sprzedaży. Rozwiązanie będzie oparte na rozwiązaniu RFace, zaliczanym do klasy systemów głębokiego uczenia (Deep Learning, DL), obecnie dedykowanym do rozpoznawania…

Data Scientist

Z uwagi na rozwój, tworzymy w Promity zespół Data Science i Computer Vision w ramach którego będziemy specjalizować się w rozwiązaniach kognitywnych (z naciskiem na Deep Learning) oraz wspierać prace analityczne technikami Machine Learning.