Integracja Salesforce.com z Hurtownią Danych oraz zbudowanie/utrzymanie procesu raportowego [koncern farmaceutyczny]

Prace realizowane przez Promity obejmowały utrzymanie oraz rozwój data martu dedykowanego pod raportowanie SAP BusinessObjects . Konsultanci Promity przygotowali procesy związane z utrzymaniem i rozwojem ETL z obszaru planowanych i aktualnych kosztów dla wydarzeń medycznych oraz przygotowaniem ekstraktów do komunikacji z innymi systemami.   Główne obszary objęte pracami to: - Salesforce.com CRM (jako system źródłowy)…

Projekt dla Kontrolingu w firmie farmaceutycznej

Celem projektu była optymalizacja i rozbudowa hurtowni danych w obszarze przeznaczonym dla analiz kosztowych dla produktów farmaceutycznych i badań klinicznych. Modyfikacje polegały na umożliwieniu odbiorcom biznesowym analizę kosztów bez długiego czasu oczekiwania na odświeżanie DataMartu. Dodatkowo rozbudowano obszar słownikowy zabezpieczając go przed błędami biznesowymi (walidacje, reguły).  Wykorzystane narzędzia to: Informatica PowerCenter, Analysis Services

Integracja i migracja danych dla systemu Service Desk z obszaru urządzeń medycznych

Konsultanci Promity byli odpowiedzialni za przeniesienie danych z trzech niezależnych systemów obsługujących kolejno zgłoszenia, zarządzania sprzętem medycznym, badania serwisowe do jednego systemu umożliwiającego kompleksową obsługę skarg dotyczących poprawności działania urządzeń medycznych. Wykorzystane narzędzia to: Informatica PowerCenter, Talend DI, Silniki Baz danych (Oracle oraz MS SQL Serwer).